Montáže plynových spotřebičů

Provádíme montáže plynových spotřebičů pro vytápění i ohřev teplé užitkové vody (TUV).

Všechny instalace spotřebičů provádíme tzv. na klíč. To znamená mimo návrhu a samotné montáže nového spotřebiče i demontáž a likvidaci stávajícího zařízení, zhotovení odvodu spalin vč. revize a uvedení spotřebiče do provozu.

Při montáži plynového kotle dbáme na to, aby mohl spotřebič pracovat v těch nejlepších podmínkách po mnoho let. Aby byla tato podmínka splněna, je nutné ošetřit topné medium vhodným inhibitorem, který zabraňuje vytváření a usazování kalů v topném systému. Tyto usazeniny zkracují jak životnost samotného spotřebiče (zadírání pohyblivých součástí jako je čerpadlo, trojcestný ventil či snímač průtoku), tak postupně snižují účinnost topného systému (usazeniny na vnitřních stěnách otopných těles či výměníku tepla v kotli). Tomu jsme schopni zabránit náležitým vyčištěním topného systému před uvedením do provozu, již zmíněným ošetřením inhibitorem a také instalací vhodného filtru před kotlem ať již mechanického nebo magnetického.

Při uvedení kotle do provozu je mimo odborného připojení všech jeho periferních součástí provedeno nastavení výkonu dle potřeb a tepelných ztrát objektu a seřízení emisí v souladu s platnými normami, pomocí analyzátoru spalin Wöhler A400.

Tyto úkony jsou nezbytné pro bezchybný a dlouholetý provoz vašeho nového plynového spotřebiče, ale nemohou jej zajistit samy o sobě. Je důležité, aby váš nový kotel dostal náležitou každoroční údržbu, pomocí čehož zajistíte že váš kotel bude po celou dobu své životnosti v té nejlepší kondici a bude vám sloužit stále jako nový.