Revize plynových spotřebičů do 50kw

Povinnost provádět revize plynových zařízení upravuje vyhláška 85/1978 Sb.

Existuje několik typů revizí, které by pravidelně měl zajistit každý majitel plynového kotle.

Výchozí revize plynových kotlů

 • Výchozí revize se provádí po zapojení nového přístroje, provádí ji revizní technik a jejím cílem je ověřit, že byl spotřebič odborně zapojen a nedochází k úniku plynu nebo jiné poruše.

Provozní revize plynových kotlů

 • Provozní revize plynových kotlů provádí revizní technik a měly by být prováděny jednou za tři roky.
 • Vyhláška určuje další případy, kdy je nutné provést provozní revizi:
  • zařízení je více jak 6 měsíců mimo provoz
  • po ukončení zkušebního provozu
  • je provedena generální oprava, nebo zásah, který má celkový vliv na bezpečnost a spolehlivost zařízení
  • po nucené odstávce z provozu z důvodu provozní nehody nebo poruchy

Servisní prohlídky a pravidelné kontroly plynových kotlů

 • Servisní prohlídka se provádí pravidelně jednou ročně. Tuto prohlídku provádí technik, který kontroluje  zda kotel funguje tak, jak má, popřípadě jej vyčistí nebo vymění opotřebované části přístroje. Pravidelná kontrola bývá zpravidla nahrazena provozní revizí v roce jejího provedení.
 • Důvodů, proč se servisní revizní prohlídce plynových kotlů věnovat, je hned několik:
  • Zachování bezpečnosti provozu spotřebiče
  • Zachování záruky na spotřebič
  • Získání dokladu o pravidelné údržbě
  • Prodloužení životnosti spotřebiče
  • Pravidelná údržba zpravidla zajišťuje nižší spotřebu energie

Revizní zpráva

 • Zpráva o revizi plynového kotle má zákonem stanovené náležitosti, které musí obsahovat. V revizní zprávě musí být uvedeno sídlo organizace, popřípadě adresa domu, kde byla revize provedena. Dále ve zprávě nesmí chybět datum provedení revize, iniciály revizního technika, včetně evidenčního čísla jeho osvědčení.
 • Velmi důležitým údajem v revizní zprávě je typ revidovaného kotle, včetně jeho technických údajů. Dále pak musí být uvedeno, o jaký typ revize se jedná.  Ve zprávě revizního technika nesmí chybět výsledky kontroly, včetně zjištěných vad, popřípadě další doporučený postup revizního technika.